งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองปลอดภัยภาชนะรับแรงดันและระบบทำความเย็นประจำปี
เพื่อรับรองความปลอดภัยตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และออกเอกสารรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรับรองผลงานการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ตรวจสอบระบบทำความเย็น
ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ( Compressors )
ตรวจสอบถังน้ำยาหรือภาชนะรับแรงดัน ( Vessels )
ตรวจสอบถังแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ( Shell & Tube Heat Exchangers )
ตรวจสอบเครื่องระเหยสารทำความเย็น ( Evaporators )
ตรวจสอบเครื่องควบแน่น ( Evaporators Condensers )
ตรวจสอบระบบการทำงานโดยรวม ( System )
ตรวจสอบลิ้นนิรภัย ( Safety Valve )