เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไกอา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คือผู้นำด้านงานบริการและงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริการทางวิศวกรรมคลอบคลุมในหลายด้าน โดยการรวมตัวของวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมหลายแขนงวิชา และมากด้วยประสบการณ์ เพื่อดำเนินธุรกิจ งานบริการและงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เครื่องกล-ไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐาน และความถูกต้องในวิชาชีพ ความน่าเชื่อถือและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีลูกค้าไว้วางใจ ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมในครัวเรือน ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ท่านจึงสามารถไว้วางใจได้ ว่าทุกปัญหางานวิศวกรรมของท่าน จะได้รับคำแนะนำที่ดีและการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม เรื่องตรวจสอบอาคาร ไฟฟ้า ทางเดินน้ำ ไอนำ แรงดัน ตรวจสอบ รอก ลิฟท์ เครน ไว้ใจเรา ไกอา เอ็นจิเนียริ่ง

ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐาน

เราคำนึงถึงคุณภาพในการตรวจสอบ และ การทำงาน เพื่อให้ได้มาตราฐานสากล

ความถูกต้องในวิชาชีพ

ยึดมั่นในความต้องต้องเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ และ พนักงาน

ความน่าเชื่อถือ

จากประสบการณ์ทำงานที่มีมาอย่างยาวนาน ผู้ประกอบการให้ความไว้วางใจ

การทำงานมีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากเรา มีบุคลกรดำเนินงานที่ชำนาญงานในด้านต่าง ๆ

เราทำอะไร

ผู้นำด้านงานตรวจสอบอาคาร ไฟฟ้า รอก ลิฟท์ เครน สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริการทางวิศวกรรมคลอบคลุมในหลายด้าน

บริษัท ไกอา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  • รับตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ
  • รับตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย รอก, ลิฟท์, เครน (ปจ.1)
  • รับตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย รถดัดแปลง เสริมแหนบ เพลาลอย ยกสูง โหลดต่ำรถพ่วง รถกระบะ
  • รับตรวจสอบออกใบรับรอง รถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้ ก๊าซ LPG
  • รับตรวจสอบและออกเอกสารรับรองปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน และระบบทำความเย็น
  • รับออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิง
  • รับตรวจสอบและออกเอกสารรับรองปั้มดับเพลิง
  • รับตรวจสอบอาคาร และอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 5,000 ตร.ม.
  • รับซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า และกรองทำความสะอาดน้ำมันหม้อแปลง
  • รับซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ ล้างหม้อไอน้ำ ล้างหม้อต้มน้ำมัน ทำความสะอาดท่อไฟ
  • รับเขียนแบบ ออกแบบ และเซ็นรับรอง ระบบไฟฟ้า(Single Line Diagram) เครื่องกล โยธา
  • รับเซ็นรับรองแผนผังเครื่องจักร ตรวจสอบแรงม้ากำลังการผลิต โดยสามัญวิศวกรรมอุตสาหการ
  • รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  • รับตรวจสอบอาคาร ไฟฟ้า รอก ลิฟท์ เครน สิ่งแวดล้อม
รับตรวจสอบอาคาร ไฟฟ้า รอก ลิฟท์ เครน ไอนำ แรงดัน สิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน

รับตรวจสอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ รอก ลิฟท์ เครน และสาขาอื่น ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจสอบการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ (…)

การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้ ก๊าซ LPG

ตรวจสอบออกใบรับรอง…Read More

งานออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง

งานออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง

งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน

งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน

098-252-2755

25/1 ถนน แสงชูโต 18 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

TEEERAPONG@GAIAENGINEER.COM

รับตรวจสอบอาคาร ไฟฟ้า รอก ลิฟท์ เครน ไอนำ แรงดัน สิ่งแวดล้อม