งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย รถดัดแปลง
เสริมแหนบ เพลาลอย ยกสูง โหลดต่ำรถพ่วง รถกระบะ
สิ่งที่ควรรู้ก่อนแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ การแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียน เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ได้แก่
• การเปลี่ยนเครื่องยนต์
• การเปลี่ยนสี
• การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ
• ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift)
• การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
• การแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ
• ระบบรองรับน้ำหนัก (เช่น เสริมแหนบ โหลดเตี้ย และยกสูง)
• ระบบกันสะเทือน
• ระบบบังคับเลี้ยว
• ระบบขับเคลื่อน เป็นต้น
การแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียน เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออำนวยความสะดวกต่างๆเป็นการเสริมอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ไม่ทำให้สภาพของรถเปลี่ยนไป หากขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งเหมาะสม และมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจของผู้อื่น ได้แก่
• การติดตั้งแร็คหลังคา บันไดขึ้น-ลงห้องโดยสาร แม็กไลน์เนอร์ อุปกรณ์ขนจักรยาน โรลบาร์ สปอยเลอร์ กันชน จุ๊บไขลาน เป็นต้น