งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำประจำปี

บริการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี (Boiler)

เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรอง โดยวุฒิวิศวกรเครื่องกลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรับรองผลงานการตรวจสอบทุกขั้นตอน

ตรวจสอบหม้อไอน้ำ

ทดสอบแรงดันในระดับต่างๆ

บริการงานอัดน้ำทดสอบหม้อไอน้ำ หาจุดรั่วซึม

ทดสอบเซฟตี้วาล์ว ( Safety valve test)

บริการอบรม (Training)

บริการซ่อมบำรุง (Maintenance)

– บริการล้างและทำความสะอาดตะกรันภายในหม้อไอน้ำ ( Water side) ด้วย น้ำยาเคมี ( Chemical Cleaning)

– บริการตรวจสอบเขม่าภายใน (Fire Side) ท่อไฟเล็ก ( Fire Tube) พร้อมทำความสะอาดด้วยเครื่อง Tube cleaning

– บริการตรวจเช็คความหนาของผนังภายในหม้อไอน้ำและท่อไฟใหญ่ ( Wall and Tube Thickness Inspection